Samodzielne wycinanie uszczelek - matriały

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Witam
Bieżący artykuł będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego wycinania uszczelnień firmy Gambit.

Firma produkuje bezazbestowe płyty na uszczelki serii GAMBIT AF, które są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z przeróżnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także odpowiednich dla zaplanowanych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 system kalandrowania arkuszy gwarantuje stabilne i zachowane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których parametry techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W wypadkach, gdy szczególne warunki pracy nie zezwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma oferuje płyty na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Wyroby te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

 

 

Wszystkie podane w tabelach i opisach informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich wykorzystywaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w zaworze ma wpływ dużo elementów wynikających ze sposobu montażu, aspektów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają wartość orientacyjną i nie stanowią podstawy do roszczeń, a specyficzne wdrożenia wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub opracowania samodzielnych prób.

 

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego elementu uszczelniającego półprodukt na uszczelkę, należy uwzględnić dużo szczegółów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, rodzaj uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Zachodzą również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, drgania mechaniczne, dokładność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Wartości z tabeli pozwalają dobrać materiał, który najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym złączu warunków pracy. Uwzględnić należy fakt, że obszar pracy powinien się znaleźć w odpowiednim obszarze wykresu. Nie świadczy to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może efektywnie pracować w wartościach spoza wykresu, jednak wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę eksploatacyjną.

 Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, kluczowe jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Istotnym wymogiem jest zagwarantowanie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim przypadku możliwe jest uzyskanie na całej powierzchni uszczelnianej parametrów montażowych większych od opisanych procedurami obliczeniowymi, a jednocześnie nieprzekraczających wartości niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. W praktyce jednak w wielu miejscach w warunkach montażu używanie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym wypadku promujemy wywarcie takiego zacisku między częściami dokręcanymi, aby uszczelka została ściśnięta o 8-10% swojej pierwotnej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości przypadków do doszczelnienia złącza, nie powodując równolegle uszkodzenia struktury uszczelki.

 

Podobnie zaleca się stosowanie na całym złączu jednakowych śrub w dobrym stanie technicznym posmarowanych odpowiednim smarem technicznym.

Materiał, z którego wytworzone są płyty uszczelkarsskie, to kompozyt złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i efektywnie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla poniektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze możliwości materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszelkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych utwardzją się w temperaturach powyżej 200°C. Dobrej jakości płyty na uszczelki , a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów cieplnych kołnierzy w deklarowanych zakresach temperatur. Jest to podstawowy warunek zachowania szczelności uszczelnienia, szczególnie w przypadku węzłów działającym w warunkach znacznych wahań temperatury.

 

Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). Następuje wówczas wypalenie elastomeru spajającego włókna. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, konieczne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i powietrza z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.


Pierwszym z nich jest właściwa konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Odpowiednio skonstruowane złącze kołnierzowe z odpowiednio dobraną uszczelką, zamontowaną we właściwy sposób może zachowywać szczelność przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne stosowanie raz rozebranych uszczelek.

Uszczelnienia można wycinać używając odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i skalpelem technicznym}. Większość materiałów na uszczelki jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.