Tabela właściwości filtrów i filtropochłaniaczy gazowych

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Typ filtra,Kolor filtra, Opis i przeznaczenie

2021 A1 2031 A2 Brązowy

Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia >65*C(np. rozpuszczalniki organiczne, węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy organiczne, estry, ketony, styren itp.)

2022 B1 2032 b2 Szary

Pary i gazy nieorganiczne(np. dwusiarczek węgla, siarkowodór, cyjanowodór, formaldehyd,  merkaptan).

2023 E1 2033 E2 Żółty

Dwutlenki siarki i inne pary i gazy kwaśne[np. chlorowodór, dwutlenek azotu, trójtlenek siarki, kwasy organiczne niskorzędowe (mrówkowy, octowy)].

2024 K1 2034 K2 Zielony

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), (np. metyloamina, dwumetyloamina, etyloamina).

2041 Filtropochłaniacz A1P2 2061 A2P1 Brązowo biały

Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia  >65*C w warunkach występowania również pyłów, dymów lub mgieł (rozpylane aerozole np. malowanie natryskowe, opryskiwanie roślin, kondensujące opary np. silników benzynowych i wysokoprężnych).

2042 B1P1 2062 B2P2 Szaro biały

Pary i gazy nieorganiczne w warunkach występowania  również pyłów, dymów i mgieł(np. kwas mrówkowy).

2043 E1P2 2063 E2P2 Żółto biały

Dwutlenek siarki i inne pary i gazy kwaśne w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł (np. dwutlenek siarki, fluorowodór, kwas siarkowy).

2044 K1P2 2064 K2P2 Zielono Biały

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł (amoniak, chlorek amonu).

2051 A1P3 2071 A2P3 Brązowo biały

Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia>65*C w warunkach występowania  również pyłów, dymów i mgieł toksycznych (np. akrylan metylu, akrylonitryl, czteroetylek ołowiu, dwusiarczek węgla, fenol).

2052 B1P3 2072 B2P3 Szaro biały

Pary i gazy nieorganiczne w warunkach występowania  również pyłów , dymów i mgieł toksycznych(np. chlor, chlorki  fosforu, cyjanki, cyjanowodór, fosgen).

2053 E1P3 2073 E2P3 Żółto biały

Dwutlenki siarki i inne pary i gazy kwaśne w warunkach występowania również pyłów, dymów i mgieł toksycznych.

2054 K1P3 2074 K2P3 Zielono Biały

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), w warunkach występowania również pyłów i mgieł toksycznych).

2025 ABEK1 Zielony  szary żółty zielony

Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1, B1 ,E1, K1 występujące pojedynczo lub w postaci mieszanin.

2044 ABEK1P2 Zielony  szary żółty zielony biały

Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1P2, B1P2, E1P2, K1P2, pojedynczo lub jako mieszaniny , z równoczesnym występowaniem pyłów, dymów i mgieł.

2055 ABEK1P3 Zielony  szary żółty zielony biały

Wszystkie pary i gazy wymienione w klasach A1P3 ,B1P3, E1P3, K1P3, pojedynczo lub jako mieszaniny, z równoczesnym występowaniem toksycznych pyłów , dymów i mgieł.