Praca z kluczami pneumatycznymi - BHP

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

BHP w czasie użytkowania narzędzi pneumatycznych - Chicago Pneumatic i innych.

Pierwszą najważniejszą radą jest uniwersalna zasada:
Przeczytaj i zrozum instrukcje BHP dodane do narzędzi przed rozpoczęciem pracy i czynnościami serwisowymi. Powinieneś zrozumieć, że brak powyższych czynności podwyższa ewentualnego niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa. 

Założeniem firmy produkującej profesjonalne wkrętaki i pneumatyczne klucze zapadkoe ( Chicago Pneumatic, ), jest wytwarzanie sprzętu, który pomoże pracownikowi pracować bez ryzyka i efektywnie. Najistotniejszym elementem bezpiecznej pracy narzędzi i urządzeń jest przede wszystkim ich operator. Opanowanie i dobre algorytmy pracy są najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem.
Każda prawidłowo przygotowana instrukcja podkreśla najistotniejsze niebezpieczeństwa i zagrożenia, zatem trzeba ponadto przestrzegać środków ostrożności, ostrzeżeń oraz opisów zamieszczonych na narzędziach i w miejscu pracy. Pracownik powinien zapoznać się, zrozumieć i używać instrukcje BHP dołączane do każdego urządzenia - AMEN. 

Do operatora : Przeczytaj i postaraj dowiedzieć się jak działa urządzenie, nawet jeśli posiadasz już doświadczenie z podobnymi narzędziami. Dokładnie obejrzyj i sprawdź urządzenie przed użyciem. Postaraj się „poczuć” jego możliwości, ograniczenia, potencjalne ryzyko, jak pracuje i jak go zatrzymać. Czasem wyobraźnia pomaga zniwelować prawdopodobne ryzyko.

 


Podstawowymi, niebezpiecznymi czynnikami w miejscu pracy są:

 

1) Sprężone Powietrze

- Sprężone powietrze może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Nigdy nie kieruj przewodu ciśnieniowego w kierunku swoim lub innych osób, zwłaszcza dotyczy to oczu, uszu, okolic ust.
Pod żadnym pozorem nie „przedmuchuj” twarzy z kurzu i pyłów sprężonym powietrzem o nieznanym ciśnieniu. Zawsze kieruj wylot przewodu z dala od siebie i innych osób.
- Kontroluj czy przewody ciśnieniowe nie są uszkodzone lub luźne, wymień je jeżeli to konieczne zanim podłączysz narzędzie.
Bicie przewodu ciśnieniowego może spowodować poważne zagrożenie zdrowia.
- Rozłącz narzędzie z przewodu ciśnieniowego, kiedy nie jest używane, przed zmianą akcesoriów, zmianą nastawienia momentu lub naprawą.
- Nie przekraczaj wartości ciśnienia w celu podniesienia mocy narzędzia, może to spowodować zagrożenie zdrowia oraz skrócić „żywotność” narzędzia.
- Nie wkręcaj szybkozłączek do narzędzia, wibracje od bicia wężą pod ciśnieniem mogą spowodować jego uszkodzenie. Szybkozłączki zamontuj zawsze na końcu przewodu ciśnieniowego.
- W przypadku używania połączeń uniwersalnych wymaga się stosowania zawleczek blokujących, które zabezpieczają przypadkowe rozpięcie przewodu ciśnieniowego.
- Klucze pneumatyczne nie są przewidziane do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem, oraz nie są zabezpieczone izolacją odporną na wysokie napięcie. 

2) Zagrożenie uszkodzenia wzroku.

Cały czas chroń oczy, oraz twarz stosując odpowiednią maskę ochronną, każda praca stwarza potencjalne zagrożenie. 

3) Ryzyko związane z oddychaniem.
Praca narzędziem może powodować generowanie kurzu i pyłu, w tym wypadku zawsze stosuj maskę zabezpieczającą prawidłowe oddychanie.

4) Zagrożenie związane ze słuchem.
Pogorszenie słuchu, bule głowy i zmęczenie, może być spowodowane ciągłą pracą w warunkach o podwyższonym poziomie hałasu, w tym przypadku zawsze stosuj ochronniki słuchu. 

5) Zagrożenie związane z wibracjami.
Wydłużona praca narzędziem, które generuje wibracje może być szkodliwe dla stawów kończyn górnych i dolnych. W przypadku drętwienia, mrowienia lub bladnięcia skóry trzeba niezwłocznie przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem. 

6) Zagrożenie związane z niewłaściwym ubiorem.
Nie stosuj luźnej odzieży, która podczas pracy narzędziem lub akcesoriami wirującymi powoduje zagrożenie zaplątania się lub wciągnięcia materiału. Są to bardzo częste przyczyny fatalnych w skutkach wypadków: oskalpowanie luźnych włosów, uszkodzenia stawów, złamanie kończyn górnych.

 

 

7) Ryzyko dodatkowe:
- Poślizg, potknięcie lub upadek mogą doprowadzić do poważnego obrażenia a nawet śmierć. Unikaj pozostawiania rozwiniętych przewodów ciśnieniowych, zwłaszcza w miejscach gdzie przemieszczają się pracownicy.
- Operator i personel techniczny musi być przeszkolony i przygotowany do wykonywania swoich obowiązków.
- Narzędzia przeznaczone do eliminowania nierówności powierzchni powinny być stosowane w sposób eliminujący ryzyko otarcia lub przecięcia.
- Używaj rękawic ochronnych, zabezpieczając dłonie przed ostrymi krawędziami.

8) Używaj zdrowego rozsądku i nigdy nie przestawaj myśleć o możliwych zagrożeniach, wyobraźnia jest najlepszym zabezpieczeniem. 

Pneumatyczne Klucze Udarowe – niebezpieczeństwa:

Pod żadnym pozorem nie używać nasadek ręcznych. Używać tylko kluczy nasadowych udarowych w dobrym stanie. Klucze nasadowe w złym stanie zmniejszają moc udarową i mogą się rozpaść, doprowadzając do obrażeń ciała.
W przypadku korzystania z przegubu Cardana nigdy nie uruchamiać klucza udarowego poza miejscem pracy. W przeciwnym razie nastąpić może odrzut przegubu, powodując zagrożenie.
Cały czas używać możliwie najprostszego sposobu łączenia. Przedłużki, redukcje redukują moc w skrajnych przypadkach mogą się obluzować, powodując obrażenia ciała. Należy używać jak tylko to możliwe długich nasadek oraz oryginalnych akcesoriów.
W przypadku narzędzi zaopatrzonych w element ustalający nasadki ze sworzniem i o-ringiem należy pewnie zabezpieczyć sworzeń za pomocą o-ringu.

W przypadku zbyt mocnego lub zbyt niewystarczającego dokręcenia elementów mocujących może dojść do ich zerwania lub poluzowania i odłączenia, czego skutkiem mogą, być poważne obrażenia ciała. Odłączone elementy mogą zostać wyrzucone. Elementy wymagające dokręcenia określonym momentem, należy sprawdzić za pomocą klucza dynamometrycznego.

Uwaga: klucze dynamometryczne „klikające” nie są w stanie zidentyfikować przypadku połączenia dokonanego z wyższym momentem dokręca. Stosować klucz dynamometryczny zegarowy.
- Aby zmniejszyć zagrożenie obrażeń używając pneumatycznych zapadkowych kluczy udarowych, zawsze pewnie trzeba podeprzeć uchwyt w kierunku przeciwnym do obrotu trzpienia w celu zminimalizowania reakcji momentu obrotowego.
To tyle Pozdrawiam